+86 138 0252 5868

24/7 klientų aptarnavimas

+86 186 2091 2601

24/7 klientų aptarnavimas

+86 191 2068 8789

24/7 klientų aptarnavimas

Paslaugų teikimo sąlygos

PERŽIŪRA

Šią svetainę valdo HENMILY. Visoje svetainėje terminai "mes", "mus" ir "mūsų" reiškia HENMILY. HENMILY siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje, jums, naudotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų įsigydami, dalyvaujate mūsų "Paslaugoje" ir sutinkate laikytis šių sąlygų ir nuostatų (toliau - Paslaugos sąlygos, "Sąlygos"), įskaitant tas papildomas sąlygas ir nuostatas, kurios nurodytos čia ir (arba) pateikiamos per hipersaitus. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai.

Prieš prisijungdami prie mūsų svetainės arba naudodamiesi ja, atidžiai perskaitykite šias Paslaugų teikimo sąlygas. Prisijungdami prie svetainės arba naudodamiesi bet kuria jos dalimi, jūs sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties nuostatomis ir sąlygomis, negalite naudotis svetaine arba naudotis jokiomis Paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kokioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kada galite peržiūrėti šiame puslapyje. Pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais. 

1 SKYRIUS - INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent jau pilnametis savo gyvenamosios vietos valstybėje ar provincijoje arba kad esate pilnametis savo gyvenamosios vietos valstybėje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Negalima perduoti jokių kirminų, virusų ar kitokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Pažeidus ar sulaužius bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS - BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti Paslaugą bet kuriam asmeniui dėl bet kokios priežasties.

Suprantate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduodamas neužšifruotas ir gali būti (a) perduodamas įvairiais tinklais; ir (b) keičiamas, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Perduodant informaciją tinklais, kredito kortelių informacija visada šifruojama.

Jūs sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nesinaudoti Paslauga, nesinaudoti Paslauga ar prieiga prie Paslaugos ar bet kuriuo svetainės, per kurią teikiama Paslauga, kontaktu be mūsų aiškaus raštiško leidimo.

Šioje sutartyje vartojamos antraštės pateiktos tik patogumo sumetimais ir neapriboja ar kitaip nedaro įtakos šioms sąlygoms.

3 SKIRSNIS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR SAVALAIKIŠKUMAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje pateikta medžiaga yra tik bendro pobūdžio informacija, kuria negalima pasikliauti ar ja remtis kaip vieninteliu pagrindu priimant sprendimus, nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar aktualesniais informacijos šaltiniais. Bet koks rėmimasis šioje svetainėje pateikta medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra neaktuali ir pateikiama tik susipažinti. Pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti bet kokią svetainėje esančią informaciją. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS - PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti Paslaugos (arba bet kurios jos dalies ar turinio) teikimą.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už Paslaugos modifikavimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS - PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikrus produktus ar Paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių gaminių ar Paslaugų kiekis gali būti ribotas, ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų Grąžinimo politiką.

Stengėmės kuo tiksliau parodyti parduotuvėje esančių gaminių spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriuje bet kokia spalva bus rodoma tiksliai.

Pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę riboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar Paslaugų kiekius. Visi gaminių aprašymai ar gaminių kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio teikimą. Bet kokie šioje svetainėje pateikti pasiūlymai dėl bet kokio gaminio ar Paslaugos negalioja ten, kur draudžiama.

Negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, Paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad Paslaugoje bus ištaisytos bet kokios klaidos.

6 SKIRSNIS - SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio jūsų užsakymo. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui įsigyjamų prekių kiekį. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitos išrašymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu ir (arba) telefono numeriu, nurodytais užsakymo pateikimo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, atrodo kaip pateikti prekiautojų, perpardavėjų ar platintojų.

Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyros ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume atlikti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti.

Išsamesnės informacijos rasite mūsų Grąžinimo taisyklėse.

7 SKYRIUS - NEPRIVALOMI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame, nekontroliuojame ir prie jų neprisidedame.

Pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių "tokie, kokie jie yra" ir "tokie, kokie yra", be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi pasirenkamomis trečiųjų šalių priemonėmis arba susijusios su jomis.

Naudodamiesi svetainėje siūlomomis pasirenkamomis priemonėmis, jūs naudojatės tik savo rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su atitinkamų trečiųjų šalių teikėjų teikiamų priemonių sąlygomis ir joms pritariate.

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) Paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikrame turinyje, produktuose ir Paslaugose, kuriuos galima gauti naudojantis mūsų Paslauga, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.

Šioje svetainėje esančios trečiųjų šalių nuorodos gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines, taip pat už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar Paslaugas.

Nesame atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, Paslaugų, išteklių, turinio ar bet kokių kitų sandorių, atliktų trečiųjų šalių svetainėse, pirkimu ar naudojimu. Prieš atlikdami bet kokį sandorį atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją supratote. Skundus, pretenzijas, abejones ar klausimus, susijusius su trečiosios šalies produktais, reikėtų adresuoti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS - NAUDOTOJŲ PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKTI DUOMENYS

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius duomenis (pvz., konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pageidavimus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (toliau - komentarai), sutinkate, kad bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje terpėje bet kokius jūsų mums atsiųstus komentarus. Mes nesame ir nebūsime įsipareigoję (1) išlaikyti bet kokių komentarų konfidencialumą; (2) mokėti kompensaciją už bet kokius komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.

Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, įžeidžiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygas.

Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumą, asmenines ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitokios neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti ne savo asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už visus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS - ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų Privatumo politika.

11 SKIRSNIS - KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų arba praleidimų, susijusių su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, gabenimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant ir po to, kai pateikėte užsakymą).

Neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar paaiškinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant, be kita ko, informaciją apie kainas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Nė viena Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje nurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje pateikta informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS - DRAUDŽIAMI NAUDOJIMO BŪDAI

Be kitų Paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus asmenis atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; (e) priekabiauti, įžeidinėti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios; (f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškus kodus, kurie bus ar gali būti naudojami bet kokiu būdu, kuris paveiks Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą; (h) rinkti ar sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) nepageidaujamiems laiškams (spam), phish, pharm, pretekstams, voratinkliui, crawl ar scrape; (j) bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kurio draudžiamo naudojimo būdo pažeidimą.

13 SKIRSNIS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame, kad naudojimasis mūsų Paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ir be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis Paslauga, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba bet kuriuo metu, nepranešę jums, nutraukti Paslaugos teikimą.

Jūs aiškiai sutinkate, kad Paslauga naudojatės arba negalite ja naudotis tik savo rizika. Paslauga ir visi produktai bei Paslaugos, teikiamos jums per Paslaugą, yra (išskyrus mūsų aiškiai nurodytus atvejus) teikiamos "tokios, kokios yra" ir "tokios, kokios yra" jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų, nei aiškių, nei numanomų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas dėl tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo.

HENMILY, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, Paslaugų teikėjai ar licenciarai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar netiesioginę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, negautas pajamas, sutaupytas lėšas, prarastus duomenis, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, nepriklausomai nuo to, ar ji atsirado sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą) pagrindu, griežta atsakomybe ar kitais pagrindais, kylančiais dėl to, kad naudojatės bet kuria Paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis Paslauga, arba dėl bet kokio kito reikalavimo, bet kokiu būdu susijusio su Jūsų naudojimusi Paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje arba bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis Paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip pateiktu naudojantis Paslauga, net jei buvo pranešta apie jų galimybę. Kadangi kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama netaikyti ar apriboti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė turi būti apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

14 SKIRSNIS - ŽALOS ATLYGINIMAS

Sutinkate atlyginti žalą, ginti ir saugoti HENMILY ir mūsų patronuojančiąsias, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos pateikia bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygas arba dokumentus, į kuriuos jos įtrauktos nuorodomis, arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKIRSNIS - ATSKYRIMAS

Jei nustatoma, kad kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus įgyvendinama tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, tačiau toks nustatymas neturės įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

16 SKIRSNIS - NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, atsiradę iki sutarties nutraukimo dienos, visais tikslais lieka galioti ir po šios sutarties nutraukimo.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutraukiate jūs arba mes. Šias Paslaugų teikimo sąlygas galite nutraukti bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba nustoję naudotis mūsų svetaine.

Jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikote arba mes įtariame, kad nesilaikote bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo, o jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki sutarties nutraukimo dienos imtinai; ir (arba) atitinkamai galime uždrausti jums naudotis mūsų Paslaugomis (arba bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS - VISA SUTARTIS

Jei mes nesugebame pasinaudoti ar įgyvendinti bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų teisės ar nuostatos, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakoma.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios mūsų šioje svetainėje paskelbtos arba su Paslauga susijusios politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiantis bet kokius ankstesnius ar ankstesnius žodinius ar rašytinius jūsų ir mūsų susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas nebus aiškinami jas parengusios šalies nenaudai.

18 SKIRSNIS - REGLAMENTUOJANTI TEISĖ

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir visoms atskiroms sutartims, pagal kurias mes jums teikiame Paslaugas, taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai ir jos aiškinamos pagal juos.

19 SKIRSNIS - PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kuriuo metu galite peržiūrėti šiame puslapyje.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar joje nėra pakeitimų. Tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jų po to, kai paskelbiami bet kokie šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, reiškia sutikimą su šiais pakeitimais. 

Esame profesionalūs medicinos grožio mašinų gamintojai, dirbantys jau 18 metų. Esame išsilavinę lazerinių grožio aparatų tyrimų srityje.

HENMILY yra profesionali estetinės įrangos gamintoja Kinijoje, gaminanti estetinę įrangą, pvz. Diodinis lazerinis plaukų šalinimo aparatas, Kūno lieknėjimo prietaisas, Pikosekundžių lazerio mašina, tatuiruočių ir pigmentų šalinimo mašina, IPL fotomoduliavimas Estetinė mašina. Teikiame OEM ir ODM paslaugas. 

Svetainės naudotojo žemėlapis,   HENMILY produktų centras,   Nuotraukos prieš ir po