+86 138 0252 5868

Obsługa klienta 24/7

+86 186 2091 2601

Obsługa klienta 24/7

+86 191 2068 8789

Obsługa klienta 24/7

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Henmily ("Strona", "my", "my", lub "nasz") gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania, korzystania z naszych usług lub dokonywania zakupów w witrynie henmily.com ("henmily.com").Strona") lub w inny sposób komunikować się z nami (łącznie "Usługi"). Dla celów niniejszej Polityki prywatności, "ty" i "twój" oznacza użytkownika Usług, niezależnie od tego, czy jest on klientem, osobą odwiedzającą witrynę internetową, czy inną osobą fizyczną, której informacje zebraliśmy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z Usług i uzyskując do nich dostęp, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności, nie powinien korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.


Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Zamieścimy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, zaktualizujemy datę "Ostatnia aktualizacja" i podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo.


W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Aby świadczyć Usługi, gromadzimy i gromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dane osobowe użytkownika z różnych źródeł, jak określono poniżej. Gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje różnią się w zależności od sposobu interakcji użytkownika z nami.


Oprócz określonych zastosowań określonych poniżej, możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku w celu komunikowania się z użytkownikiem, świadczenia Usług, przestrzegania wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych, egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.


Jakie dane osobowe gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy na temat użytkownika, zależą od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z naszą Witryną i korzysta z naszych Usług. Kiedy używamy terminu "dane osobowe", odnosimy się do informacji, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z użytkownikiem. W poniższych sekcjach opisano kategorie i konkretne rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych.


Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika

Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem naszych Usług mogą obejmować:


Podstawowe dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Informacje o zamówieniu, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje o koncie, w tym nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające.

Informacje o zakupach, w tym przeglądane, umieszczone w koszyku lub dodane do listy życzeń produkty.

Informacje dotyczące obsługi klienta, w tym informacje, które użytkownik zdecyduje się podać w komunikacji z nami, na przykład wysyłając wiadomość za pośrednictwem Usług.

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać od użytkownika bezpośredniego przekazania nam pewnych informacji o sobie. Użytkownik może zrezygnować z podawania tych informacji, ale może to uniemożliwić mu korzystanie z tych funkcji lub dostęp do nich.


Informacje gromadzone przez nas za pomocą plików cookie

Automatycznie gromadzimy również pewne informacje dotyczące interakcji użytkownika z Usługami ("Dane o użytkowaniu"). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele i podobne technologie ("Pliki cookie"). Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje o tym, w jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny i korzysta z niej oraz ze swojego konta, w tym informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o połączeniu sieciowym, adres IP i inne informacje dotyczące interakcji użytkownika z Usługami.


Informacje uzyskiwane od stron trzecich

Wreszcie, możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku od osób trzecich, w tym od sprzedawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, takich jak:


Firmy obsługujące naszą Witrynę i Usługi, takie jak WordPress.

Nasze podmioty przetwarzające płatności, które gromadzą informacje o płatnościach (np. informacje o koncie bankowym, karcie kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetwarzania płatności w celu realizacji zamówień i dostarczania użytkownikowi zamówionych produktów lub usług, w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem.

Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, otwiera lub klika wysyłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzi w interakcję z naszymi Usługami lub reklamami, my lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy programistyczne, biblioteki stron trzecich i pliki cookie.

Wszelkie informacje uzyskane od osób trzecich będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji przekazywanych nam przez strony trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ani praktyki stron trzecich. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Witryny i łącza stron trzecich.


Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby świadczyć mu Usługi w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem, w tym w celu przetwarzania płatności, realizacji zamówień, wysyłania powiadomień związanych z kontem użytkownika, zakupami, zwrotami, wymianami lub innymi transakcjami, tworzenia, utrzymywania i zarządzania kontem użytkownika w inny sposób, organizowania wysyłki, ułatwiania wszelkich zwrotów i wymian oraz umożliwienia użytkownikowi publikowania recenzji.


Marketing i reklama. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie informacji marketingowych, reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub poczty tradycyjnej, a także do wyświetlania reklam produktów lub usług. Może to obejmować wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w celu lepszego dostosowania Usług i reklam w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych.


Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu wykrywania, badania lub podejmowania działań związanych z możliwymi nieuczciwymi, nielegalnymi lub złośliwymi działaniami. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług i zarejestruje konto, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych uwierzytelniających do konta. Zdecydowanie zalecamy, aby nie udostępniać nikomu swojej nazwy użytkownika, hasła ani innych danych dostępu. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami natychmiast.


Komunikacja z użytkownikiem. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia mu obsługi klienta i ulepszania naszych Usług. Leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc reagować na potrzeby użytkowników, świadczyć im skuteczne usługi i utrzymywać z nimi relacje biznesowe.


Pliki cookie

Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy plików cookie do zasilania i ulepszania naszej Witryny i naszych Usług (w tym do zapamiętywania działań i preferencji użytkownika), do prowadzenia analiz i lepszego zrozumienia interakcji użytkownika z Usługami (w naszym uzasadnionym interesie w celu administrowania, ulepszania i optymalizacji Usług). Możemy również zezwolić stronom trzecim i dostawcom usług na korzystanie z plików cookie na naszej Stronie w celu lepszego dostosowania usług, produktów i reklam na naszej Stronie i innych stronach internetowych.


Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania i może spowodować, że niektóre Usługi, w tym niektóre funkcje i ogólne funkcje, będą działać nieprawidłowo lub nie będą już dostępne. Ponadto blokowanie plików cookie może nie całkowicie uniemożliwić udostępnianie informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi.


W jaki sposób ujawniamy dane osobowe

W pewnych okolicznościach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w uzasadnionych celach, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Takie okoliczności mogą obejmować:


Dostawcom lub innym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu (np. zarządzanie IT, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, przechowywanie w chmurze, realizacja i wysyłka).

Z partnerami biznesowymi i marketingowymi w celu świadczenia usług i reklamowania się. 

Nasi partnerzy biznesowi i marketingowi będą wykorzystywać informacje użytkownika zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony prywatności.

Gdy użytkownik kieruje do nas prośbę lub w inny sposób wyraża zgodę na ujawnienie przez nas określonych informacji stronom trzecim, na przykład w celu wysyłki produktów lub poprzez korzystanie z widżetów mediów społecznościowych lub integracji logowania, za zgodą użytkownika.

Z naszymi podmiotami stowarzyszonymi lub w inny sposób w ramach naszej grupy korporacyjnej, w naszym uzasadnionym interesie prowadzenia udanej działalności.

W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja lub upadłość, w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych (w tym w celu reagowania na wezwania sądowe, nakazy przeszukania i podobne żądania), w celu egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celu wnioskowania o cechach użytkownika.


Zawartość generowana przez użytkownika

Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi publikowanie recenzji produktów i innych treści generowanych przez użytkowników. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać treści generowane przez użytkownika do dowolnego publicznego obszaru Usług, treści te będą publiczne i dostępne dla każdego.


Nie kontrolujemy, kto będzie miał dostęp do informacji, które użytkownik zdecyduje się udostępnić innym, i nie możemy zapewnić, że strony, które mają dostęp do takich informacji, będą szanować prywatność użytkownika lub zapewnią jej bezpieczeństwo. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które użytkownik udostępnia publicznie, ani za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji, które użytkownik ujawnia lub otrzymuje od osób trzecich.


Strony internetowe i linki stron trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn lub innych platform internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. W przypadku korzystania z łączy do witryn niepowiązanych lub niekontrolowanych przez nas, należy zapoznać się z ich polityką prywatności i bezpieczeństwa oraz innymi warunkami. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo takich stron, w tym za dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji znalezionych na tych stronach. Informacje podawane przez użytkownika w miejscach publicznych lub półpublicznych, w tym informacje udostępniane na platformach społecznościowych stron trzecich, mogą być również widoczne dla innych użytkowników Usług i/lub użytkowników tych platform stron trzecich bez ograniczeń co do ich wykorzystania przez nas lub stronę trzecią. Umieszczenie przez nas takich linków samo w sobie nie oznacza żadnego poparcia dla treści na takich platformach ani ich właścicieli lub operatorów, z wyjątkiem przypadków ujawnionych w Usługach.


Dane dotyczące dzieci

Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, a my świadomie nie gromadzimy żadnych danych osobowych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które przekazało nam swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, aby zażądać ich usunięcia.


Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie posiadamy faktycznej wiedzy o "udostępnianiu" lub "sprzedawaniu" (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.


Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji o użytkowniku

Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione i nie możemy zagwarantować "doskonałego bezpieczeństwa". Ponadto wszelkie wysyłane do nas informacje mogą nie być bezpieczne podczas przesyłania. Zalecamy, aby nie korzystać z niezabezpieczonych kanałów w celu przekazywania nam poufnych lub wrażliwych informacji.


To, jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika, zależy od różnych czynników, takich jak to, czy potrzebujemy tych informacji do prowadzenia konta użytkownika, świadczenia Usług, wypełniania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania innych obowiązujących umów i zasad.


Prawa i możliwości wyboru

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownikowi mogą przysługiwać niektóre lub wszystkie prawa wymienione poniżej w odniesieniu do jego danych osobowych. Prawa te nie są jednak bezwzględne i mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a w niektórych przypadkach możemy odrzucić żądanie użytkownika zgodnie z przepisami prawa.


Prawo dostępu/wiedzy. Użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do przechowywanych przez nas jego danych osobowych, w tym szczegółów dotyczących sposobów, w jakie wykorzystujemy i udostępniamy jego dane.

Prawo do usunięcia. Użytkownik może mieć prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas jego danych osobowych.

Prawo do sprostowania. Użytkownik może mieć prawo zażądać poprawienia niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.

Prawo do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach i z pewnymi wyjątkami użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych oraz do zażądania przekazania ich stronie trzeciej.

Ograniczenie przetwarzania: Użytkownik może mieć prawo zażądać od nas zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych.

Wycofanie zgody: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na zgodzie, użytkownik może mieć prawo do wycofania tej zgody.

Odwołanie: Użytkownik może mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji, jeśli odmówimy rozpatrzenia jego wniosku. Możesz to zrobić, odpowiadając bezpośrednio na naszą odmowę.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji: Możemy wysyłać użytkownikowi promocyjne wiadomości e-mail, a użytkownik może zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji wyświetlanej w naszych wiadomościach e-mail. Jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji, możemy nadal wysyłać mu wiadomości e-mail o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości dotyczące jego konta lub złożonych przez niego zamówień.

Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z tych praw, jeśli jest to wskazane w naszej Witrynie lub kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.


Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z któregokolwiek z tych praw. Przed udzieleniem merytorycznej odpowiedzi na żądanie może być konieczne zebranie informacji od użytkownika w celu zweryfikowania jego tożsamości, takich jak adres e-mail lub informacje o koncie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do składania wniosków w jego imieniu w celu skorzystania z przysługujących mu praw. Przed zaakceptowaniem takiego wniosku od agenta będziemy wymagać, aby agent dostarczył dowód, że użytkownik upoważnił go do działania w jego imieniu, i możemy wymagać, aby użytkownik zweryfikował swoją tożsamość bezpośrednio z nami. Odpowiemy na wniosek użytkownika w sposób terminowy, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.


Skargi

W przypadku skarg dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkownika, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na jego skargę, w zależności od miejsca zamieszkania może mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej lub złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.


Użytkownicy międzynarodowi

Należy pamiętać, że możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika poza krajem jego zamieszkania, w tym w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane przez pracowników oraz zewnętrznych usługodawców i partnerów w tych krajach.


Jeśli przekażemy dane osobowe użytkownika poza Europę, będziemy polegać na uznanych mechanizmach przekazywania danych, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub wszelkie równoważne umowy wydane przez odpowiedni właściwy organ Wielkiej Brytanii, chyba że przekazanie danych nastąpi do kraju, który został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony.


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z dostępnych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres henmilycom@gmail.com.


Jesteśmy profesjonalnym producentem medycznych urządzeń kosmetycznych od 18 lat. Wykształciliśmy się w badaniach nad laserową maszyną kosmetyczną.

HENMILY jest profesjonalnym producentem maszyn estetycznych w Chinach, produkujemy sprzęt estetyczny, taki jak Diodowa laserowa maszyna do usuwania owłosieniaUrządzenie wyszczuplające ciało, Pikosekundowa maszyna laserowaMaszyna do usuwania tatuaży i pigmentów, Fotoodmładzanie IPL Estetyczna maszyna. Świadczymy usługi OEM i ODM. 

Mapa użytkowników witryny,   Centrum produktów HENMILY,   Zdjęcia przed i po