+86 138 0252 5868

Zákaznícka podpora 24/7

+86 186 2091 2601

Zákaznícka podpora 24/7

+86 191 2068 8789

Zákaznícka podpora 24/7

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Henmily (ďalej len "Stránka", "my", "nás" alebo "naše") zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje, keď navštívite, používate naše služby alebo nakupujete na stránke henmily.com (ďalej len "Stránka") alebo s nami inak komunikujete (spoločne ďalej len "Služby"). Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sa "vy" a "vaše" znamená vás ako používateľa služieb, či už ste zákazník, návštevník webovej stránky alebo iná osoba, ktorej údaje sme zhromaždili podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov. Používaním služieb a prístupom k nim súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte žiadne Služby ani k nim nepristupujte.


Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, a to aj s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. Revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na Webovej lokalite, aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" a podnikneme všetky ďalšie kroky vyžadované platnými právnymi predpismi.


Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje

Na poskytovanie služieb zhromažďujeme a za posledných 12 mesiacov sme zhromaždili osobné údaje o vás z rôznych zdrojov, ako je uvedené nižšie. Informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, sa líšia v závislosti od toho, ako s nami komunikujete.


Okrem konkrétnych spôsobov použitia uvedených nižšie môžeme informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používať na komunikáciu s vami, poskytovanie služieb, dodržiavanie platných právnych povinností, presadzovanie platných podmienok poskytovania služieb a na ochranu alebo obranu služieb, našich práv a práv našich používateľov alebo iných osôb.


Aké osobné údaje zhromažďujeme

Typy osobných údajov, ktoré o vás získavame, závisia od toho, ako komunikujete s našou stránkou a používate naše služby. Keď používame pojem "osobné údaje", máme na mysli informácie, ktoré vás identifikujú, týkajú sa vás, opisujú vás alebo sa dajú s vami spojiť. V nasledujúcich častiach sú opísané kategórie a konkrétne typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme.


Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás

Informácie, ktoré nám priamo poskytnete prostredníctvom našich služieb, môžu zahŕňať:


Základné kontaktné údaje vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailu.

Informácie o objednávke vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, potvrdenia o platbe, e-mailovej adresy, telefónneho čísla.

Informácie o účte vrátane používateľského mena, hesla a bezpečnostných otázok.

Informácie o nakupovaní vrátane položiek, ktoré ste si prezreli, vložili do košíka alebo pridali do zoznamu želaní.

Informácie o zákazníckej podpore vrátane informácií, ktoré sa rozhodnete uviesť v komunikácii s nami, napríklad pri odosielaní správy prostredníctvom Služieb.

Niektoré funkcie Služieb môžu vyžadovať, aby ste nám priamo poskytli určité informácie o sebe. Môžete sa rozhodnúť tieto informácie neposkytnúť, ale to vám môže zabrániť v používaní alebo prístupe k týmto funkciám.


Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie

Automaticky zhromažďujeme aj určité informácie o vašej interakcii so službami ("údaje o používaní"). Na tento účel môžeme používať súbory cookie, pixely a podobné technológie ("súbory cookie"). Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie o tom, ako pristupujete k našej lokalite a svojmu účtu a ako ich používate, vrátane informácií o zariadení, informácií o prehliadači, informácií o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adresy a ďalších informácií týkajúcich sa vašej interakcie so službami.


Informácie, ktoré získavame od tretích strán

Informácie o vás môžeme získať od tretích strán vrátane predajcov a poskytovateľov služieb, ktorí môžu zhromažďovať informácie v našom mene, ako napr.:


Spoločnosti, ktoré podporujú naše stránky a služby, ako napríklad WordPress.

Naši spracovatelia platieb, ktorí zhromažďujú platobné informácie (napr. bankový účet, informácie o kreditnej alebo debetnej karte, fakturačnú adresu) na spracovanie vašich platieb s cieľom splniť vaše objednávky a poskytnúť vám požadované produkty alebo služby, aby sme mohli plniť našu zmluvu s vami.

Keď navštívite našu lokalitu, otvoríte alebo kliknete na e-maily, ktoré vám pošleme, alebo komunikujete s našimi službami alebo reklamami, my alebo tretie strany, s ktorými spolupracujeme, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie pomocou technológií sledovania online, ako sú pixely, webové signály, sady pre vývojárov softvéru, knižnice tretích strán a súbory cookie.

So všetkými informáciami, ktoré získame od tretích strán, sa bude zaobchádzať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Nezodpovedáme za správnosť informácií, ktoré nám poskytli tretie strany, a nie sme zodpovední za zásady alebo postupy tretích strán. Viac informácií nájdete v časti nižšie, Webové stránky tretích strán a odkazy.


Ako používame vaše osobné údaje

Poskytovanie produktov a služieb. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a plniť našu zmluvu s vami, vrátane spracovania vašich platieb, plnenia vašich objednávok, zasielania oznámení týkajúcich sa vášho účtu, nákupov, vrátenia, výmeny alebo iných transakcií, vytvárania, udržiavania a inej správy vášho účtu, zabezpečovania prepravy, uľahčenia vrátenia a výmeny a umožnenia uverejňovania recenzií.


Marketing a reklama. Vaše osobné údaje používame na marketingové a propagačné účely, napríklad na zasielanie marketingových, reklamných a propagačných oznámení e-mailom, textovou správou alebo poštou a na zobrazovanie reklamy na produkty alebo služby. To môže zahŕňať použitie vašich osobných údajov na lepšie prispôsobenie služieb a reklamy na našej stránke a iných webových stránkach.


Bezpečnosť a prevencia podvodov. Vaše osobné údaje používame na odhalenie, vyšetrenie alebo prijatie opatrení týkajúcich sa možnej podvodnej, nezákonnej alebo škodlivej činnosti. Ak sa rozhodnete používať Služby a zaregistrujete si účet, ste zodpovední za to, aby boli vaše prihlasovacie údaje k účtu bezpečné. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje používateľské meno, heslo ani iné prístupové údaje neposkytovali nikomu inému. Ak sa domnievate, že vaše konto bolo ohrozené, okamžite nás kontaktujte.


Komunikácia s vami. Vaše osobné údaje používame na poskytovanie zákazníckej podpory a zlepšovanie našich služieb. Je to v našom oprávnenom záujme, aby sme vám mohli reagovať, poskytovať vám efektívne služby a udržiavať s vami obchodné vzťahy.


Cookies

Podobne ako mnohé iné webové lokality používame súbory cookie na podporu a zlepšovanie našej lokality a našich služieb (vrátane zapamätania si vašich činností a preferencií), na vykonávanie analýz a lepšie pochopenie interakcie používateľov so službami (v našom oprávnenom záujme spravovať, zlepšovať a optimalizovať služby). Môžeme tiež povoliť tretím stranám a poskytovateľom služieb používať súbory cookie na našich webových stránkach s cieľom lepšie prispôsobiť služby, produkty a reklamu na našich webových stránkach a iných webových stránkach.


Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie v predvolenom nastavení, ale môžete si vybrať, či chcete odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača. Majte na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov Cookies môže mať negatívny vplyv na vaše používateľské skúsenosti a môže spôsobiť, že niektoré služby vrátane určitých funkcií a všeobecných funkcií budú fungovať nesprávne alebo nebudú dostupné. Okrem toho blokovanie súborov Cookies nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, napríklad s našimi reklamnými partnermi.


Ako zverejňujeme osobné údaje

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám na legitímne účely v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Takéto okolnosti môžu zahŕňať:


s dodávateľmi alebo inými tretími stranami, ktoré vykonávajú služby v našom mene (napr. správa IT, spracovanie platieb, analýza údajov, zákaznícka podpora, cloudové úložisko, plnenie a preprava).

s obchodnými a marketingovými partnermi, aby vám mohli poskytovať služby a inzerovať. 

Naši obchodní a marketingoví partneri budú používať vaše informácie v súlade so svojimi vlastnými oznámeniami o ochrane osobných údajov.

Keď nás s vaším súhlasom usmerníte, požiadate alebo inak súhlasíte s poskytnutím určitých informácií tretím stranám, napríklad na účely zaslania produktov alebo prostredníctvom používania widgetov sociálnych médií alebo integrácie prihlasovania.

s našimi pridruženými spoločnosťami alebo inak v rámci našej firemnej skupiny v našom oprávnenom záujme úspešného podnikania.

v súvislosti s obchodnou transakciou, ako je fúzia alebo konkurz, na splnenie akýchkoľvek platných právnych povinností (vrátane odpovede na súdne predvolania, príkazy na prehliadku a podobné žiadosti), na presadzovanie platných podmienok poskytovania služieb a na ochranu alebo obranu služieb, našich práv a práv našich používateľov alebo iných osôb.

Nepoužívame ani nezverejňujeme citlivé osobné údaje na účely odvodenia vašich charakteristík.


Obsah vytvorený používateľom

Služby vám môžu umožniť uverejňovať recenzie produktov a iný obsah vytvorený používateľom. Ak sa rozhodnete odoslať obsah vytvorený používateľom do akejkoľvek verejnej oblasti Služieb, tento obsah bude verejný a prístupný komukoľvek.


Nemôžeme kontrolovať, kto bude mať prístup k informáciám, ktoré sa rozhodnete sprístupniť iným osobám, a nemôžeme zabezpečiť, aby strany, ktoré majú prístup k takýmto informáciám, rešpektovali vaše súkromie alebo ich udržiavali v bezpečí. Nezodpovedáme za súkromie alebo bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte, ani za presnosť, použitie alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte alebo dostanete od tretích strán.


Webové stránky tretích strán a prepojenia

Naša stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo iné online platformy prevádzkované tretími stranami. Ak budete sledovať odkazy na stránky, ktoré nie sú prepojené alebo kontrolované nami, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti a ďalšie podmienky. Nezaručujeme a nezodpovedáme za ochranu súkromia ani bezpečnosť takýchto stránok vrátane presnosti, úplnosti alebo spoľahlivosti informácií, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú. Informácie, ktoré poskytnete na verejných alebo poloverejných miestach, vrátane informácií, ktoré zdieľate na platformách sociálnych sietí tretích strán, môžu byť viditeľné aj pre iných používateľov služieb a/alebo používateľov týchto platforiem tretích strán bez obmedzenia ich použitia nami alebo treťou stranou. Naše uvedenie takýchto odkazov samo o sebe neznamená, že schvaľujeme obsah týchto platforiem alebo ich vlastníkov či prevádzkovateľov, s výnimkou prípadov zverejnených v Službách.


Údaje o deťoch

Služby nie sú určené na používanie deťmi a my vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje o deťoch. Ak ste rodič alebo opatrovník dieťaťa, ktoré nám poskytlo svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie a požiadať o ich vymazanie.


Ku dňu účinnosti týchto zásad ochrany osobných údajov nemáme skutočné vedomosti o tom, že by sme "zdieľali" alebo "predávali" (ako sú tieto pojmy definované v platných právnych predpisoch) osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.


Bezpečnosť a uchovávanie vašich informácií

Upozorňujeme, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé ani nepreniknuteľné a nemôžeme zaručiť "dokonalé zabezpečenie". Okrem toho akékoľvek informácie, ktoré nám pošlete, nemusia byť počas prenosu bezpečné. Odporúčame, aby ste na komunikáciu s nami nepoužívali nezabezpečené kanály na prenos citlivých alebo dôverných informácií.


To, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, závisí od rôznych faktorov, napríklad od toho, či ich potrebujeme na vedenie vášho účtu, poskytovanie služieb, plnenie zákonných povinností, riešenie sporov alebo presadzovanie iných platných zmlúv a zásad.


Vaše práva a voľby

V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi niektoré alebo všetky práva uvedené nižšie. Tieto práva však nie sú absolútne, môžu sa uplatňovať len za určitých okolností a v určitých prípadoch môžeme vašu žiadosť odmietnuť, ako to povoľuje zákon.


Právo na prístup k informáciám. Môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, vrátane podrobností týkajúcich sa spôsobov, akými vaše údaje používame a zdieľame.

Právo na vymazanie. Môžete mať právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Právo na opravu. Môžete mať právo požiadať nás o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Právo na prenosnosť. Za určitých okolností a s určitými výnimkami môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a požiadať nás o ich prenos tretej strane.

Obmedzenie spracovania: Môžete nás požiadať o zastavenie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.

Odvolanie súhlasu: V prípade, že sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na súhlas, môžete mať právo tento súhlas odvolať.

Odvolanie: Ak vašu žiadosť odmietneme vybaviť, môžete sa proti nášmu rozhodnutiu odvolať. Môžete tak urobiť tak, že odpoviete priamo na naše zamietnutie.

Riadenie komunikačných preferencií: Môžete kedykoľvek odmietnuť zasielanie propagačných e-mailov pomocou možnosti odhlásenia, ktorá sa zobrazuje v našich e-mailoch. Ak sa odhlásite, môžeme vám aj naďalej posielať nepropagačné e-maily, napríklad o vašom účte alebo uskutočnených objednávkach.

Ktorékoľvek z týchto práv môžete uplatniť, ak je to uvedené na našej stránke alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.


Za uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv vás nebudeme diskriminovať. Pred poskytnutím vecnej odpovede na žiadosť od vás možno budeme musieť získať informácie na overenie vašej totožnosti, napríklad vašu e-mailovú adresu alebo informácie o účte. V súlade s platnými zákonmi môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý bude vo vašom mene podávať žiadosti na uplatnenie vašich práv. Pred prijatím takejto žiadosti od zástupcu budeme vyžadovať, aby zástupca predložil dôkaz, že ste ho splnomocnili konať vo vašom mene, a možno budeme potrebovať, aby ste si overili svoju totožnosť priamo u nás. Na vašu žiadosť odpovieme včas, ako to vyžadujú platné právne predpisy.


Sťažnosti

Ak máte sťažnosti na to, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, v závislosti od miesta vášho bydliska môžete mať právo odvolať sa proti nášmu rozhodnutiu tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie, alebo podáte sťažnosť na miestny orgán na ochranu údajov.


Medzinárodní používatelia

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme prenášať, uchovávať a spracúvať mimo krajiny, v ktorej žijete, vrátane Spojených štátov. Vaše osobné údaje spracúvajú aj zamestnanci a poskytovatelia služieb a partneri tretích strán v týchto krajinách.


Ak prenášame vaše osobné údaje mimo Európy, budeme sa spoliehať na uznávané mechanizmy prenosu, ako sú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo akékoľvek rovnocenné zmluvy vydané príslušným orgánom Spojeného kráľovstva, pokiaľ sa prenos údajov neuskutočňuje do krajiny, ktorá bola určená ako krajina poskytujúca primeranú úroveň ochrany.


Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť niektoré z práv, ktoré máte k dispozícii, pošlite nám e-mail na adresu henmilycom@gmail.com.


Sme profesionálna výroba zdravotníckych kozmetických strojov s 18 rokmi. Vzdelávali sme sa v oblasti výskumu laserových kozmetických strojov.

HENMILY je profesionálny výrobca estetických strojov v Číne, vyrábame estetické zariadenia, ako sú Diódový laserový stroj na odstraňovanie chĺpkov, Zariadenie na chudnutie tela, Pikosekundový laserový stroj, stroj na odstraňovanie tetovania a pigmentov, Fotoomladenie IPL Estetický stroj. Poskytujeme služby OEM a ODM. 

Mapa používateľov webovej lokality,   Centrum produktov HENMILY,   Fotografie pred a po